Agenda

Gegevens over wedstrijden, kamp, vergaderingen, feesten enzovoorts vindt u bij evenementen .
Ook vakanties en bijzondere dagen zijn in “evenementen” opgenomen.
Daarnaast zijn er de reguliere lesroosters:

Afwijkingen op de lesroosters als extra lessen; tijdelijk gewijzigde lestijden of uitvallende lessen worden onder “Nieuws” gemeld. Kijk vooral rond vakanties voorafgaand aan een les nog eerst even bij “Nieuws” op deze site.

Voor uw gemak volgt hier in tabelvorm een overzicht van de vakanties en de bijzondere dagen:

Vakanties
2020-2021
VanT/m
Zomervakantiema 20-07-2020ma 31-08-2020
Herfstvakantiema 19-10-2020zo 25-10-2020
Kerstvakantiema 21-12-2020zo 03-01-2021
Voorjaarsvakantiema 22-02-2021zo 28-02-2021
Meivakantiema 22-02-2021zo 09-05-2021
Zomervakantiema 03-05-2021zo 29-08-2021

Bijzondere dagen
2020-2021
DatumGeen sport vanaf
(- = hele dag )
Sinterklaasza 05 12 202016:00 uur
Kerstavonddo 24 12 202016:00 uur
1e Kerstdagvr 25 12 2020
2e Kerstdagza 26 12 2020
Oudejaarsdagdo 31 12 202016:00 uur
Nieuwjaarsdagvr 01 01 2021
Goede Vrijdagvr 02 04 2021
1e Paasdagzo 04 04 2021
2e Paasdagma 05 04 2021
Koningsdagdi 27 04 2021
Hemelvaartsdagdo 13 05 2021
1e Pinksterdagzo 23 05 2021
2e Pinksterdagma 24 05 2021

Tijdens bovengenoemde data gaan de lessen – tenzij anders bekendgemaakt – niet door.
*De trainingen van de selectie gaan tijdens va­kan­ties wel gewoon door. Dit, met uitzondering van de zomerva­kan­tie.