AVG/Privacy

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Meer over de AVG in het algemeen is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

In voorbereiding op de uitvoering van deze wet heeft Gymnova een aantal maatregelen genomen.

Van de eerste acties op dit vlak zult u weinig gemerkt hebben:

  • De publicatie-termijn van foto’s op de website werd ingekort.
  • De website is veranderd van “niet-secured” naar “secured”; dit houdt in dat de communicatie tussen de u en de server van de website versleuteld plaatsvindt. Deze maatregel beveiligt tegen “afluisteren” van het dataverkeer op deze verbinding. U ziet dit aan een groen slotje in de adresregel (en de adresregel begint nu met https:// in plaats van – eerder – http://).
  • Het leden-administratiesysteem bevindt zich bij de KNGU en wordt door de KNGU aan de AVG aangepast gehouden.

Met vervolgacties is een begin gemaakt:

  • De fotoboeken uit de tijd van voor de AVG zijn – mogelijk tijdelijk, mogelijk permanent –  uit de website verwijderd.
    Jammer, maar volgens onze huidige interpretatie van de AVG zijn de fotoboeken in de vorm zoals die tot 25 mei 2018 door ons werden gepubliceerd vanaf die datum niet meer toegestaan.
    Bij de aanmaak van de fotoboeken vanaf 25 mei 2018 is bij het maken van de foto’s rekening gehouden met de AVG-regels.
  • De Gymnova informatie-systemen – zowel op papier als digitaal zullen stapsgewijs aan de AVG worden aangepast.

Als Gymnova over de aanpassing aan de AVG meer heeft te melden is dat op deze plaats te verwachten.