Archief

In dit “Archief”* te vinden:

De Brochures/Folders over de diverse lessen voor volwassenen.

De meest recente Nieuwsbrief.

Brieven e.d. m.b.t. corona

*Dit “Archief*” is geen “Archief” in de betekenis van “Een betrouwbare en/of complete opslag van te archiveren bestanden”.

Er is ook nog een “Archiefje“:
Hierin staan – voor naslag – nog enige verouderde bestanden, zoals “Oudere Nieuwsbrieven” en “Recente brieven” die niet langer echt recent zijn.