De meest recente Nieuwsbrief

De  Nieuwsbrief van januari 2018 is er, o.a. met de onderwerpen:

  • Contributies per 1 januari 2018 e.d.
  • Turnkleding (lees de voorlopige regeling)
  • Vertrouwenspersoon
  • Turnhal
  • Hoogvliet plaatjesactie
  • Voorjaarskamp
  • Onderlinge Wedstrijden
  • Instagram

(Voor de liefhebber: de Nieuwsbrief_2018 (pdf) ; als de “papieren versie”.)

nieuwsbrief
Gymnova-Gymnastiek

Gymnastiek / Turnen / Springen / Aerobics / Zumba
(Web-Red: de Zumba is per half april 2018 gestopt.)

Contributieverhoging
In de Algemene Ledenvergadering van 30 mei 2017 is toestemming voor de verhoging van de contributies per 1-1-2018 gegeven.
Een (geringe) verhoging van de contributie was noodzakelijk als gevolg van stijging van de bijdrage aan de KNGU, alsmede de verhoging van de zaalhuurprijs.

Contributies per 1 januari 2018

De contributies voor 2018 zijn als volgt:

Jeugd Per kwartaal Per jaar
Gymnastiek/turnen € 42,10
€ 168,40
Ouder en kindgym € 42,10
€ 168,40
Springen (1,5 uur) € 53,00
€ 212,00
Dames 12+ € 62,55 € 250,20
Selectie (2,5 uur) € 79,90 € 319,60
Volwassenen Per kwartaal Per jaar
Lessen 1 uur € 44,30 € 177,20

Bij het volgen van een tweede (en eventueel derde les) wordt een korting verleend van 33 1/3 %.
Datzelfde geldt voor een 3e lid van het gezin.
De korting wordt verleend op de goedkoopste les.

Ooievaarspas
Ook in 2018 kunt u gebruik maken van de Ooievaarspas.
Hierdoor zijn kortingen mogelijk van 50% voor de volwassenen en 100% voor de jeugd.
Maar let op:
Wij moeten uw pasgegevens in de computer opslaan en doorgeven aan de gemeente. Daarom is het nodig dat u met uw pas naar ons toekomt om deze door de computer te laten inlezen.
Het is dus niet mogelijk om een kopie van uw pas aan ons te geven.
Als de pas niet door ons wordt ingelezen, kan door ons geen korting worden verstrekt, en moet dus het volledige bedrag worden betaald.
Voor vragen hierover kunt u terecht bij Marion van Zweeden, tel 070 – 3177110 06-15168454
(web-red.: tel. is aangepast per januari 2019)

Opzeggingen
Opzeggingen zijn alleen schriftelijk mogelijk per e-mail info@gymnovagym.nl ,
of bij de ledenadministratie:
Volwassenen: Jacqueline Schouten, Putterlaan 11, 2261 EM Leidschendam
Jeugd: <Aangepast per 01-09-2018: Vacature>

Turnkleding
Helaas stopt onze leverancier per 1 februari met de verkoop van de turnpakjes en -broekjes.
We zoeken nog een vrijwilliger die de verkoop op zich zou willen nemen.
Op dit moment is nog niet bekend hoe de verkoop in het vervolg plaats zal hebben. We zullen de benodigde informatie op de website plaatsen.

Vertrouwenspersoon
Met ingang van dit jaar zal er bij Gymnova een vertrouwenspersoon zijn. Het doel is opvangen, adviseren en begeleiden van ouders, kinderen en medewerkers die een luisterend oor nodig hebben of last ervaren van ongewenste omgangsvormen binnen Gymnova. Het kunnen natuurlijk ook andere zaken zijn die moeilijk zijn te bespreken. Of ideeën, suggesties die via de vertrouwenspersoon bij bestuur of leiding kunnen worden aangekaart.
Alle gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk en gesprekken met bestuur zullen pas plaatsvinden na toestemming van de ouder of medewerker.
Als vertrouwenspersoon zal optreden Rachel van der Mik. Zij is moeder van een van onze leden.
Zij zal zijn te bereiken onder nummer: 06 – 49749366
Of via e-mail: vp@gymnovagym.nl

Turnhal
In september 2018 wordt het nieuwe gebouw van basisschool de Dijsselbloem in Voorburg geopend. In deze school wordt naast de gymzaal ook een complete turnhal gebouwd. Deze hal krijgt een permanente opstelling en bijzondere voorzieningen.
Dit maakt het voor de turnverenigingen in onze gemeente mogelijk op een hoger niveau te trainen. De drie turnverenigingen in Leidschendam-Voorburg zijn al enkele maanden met elkaar in overleg over samenwerking in deze turnhal. Ook van Gymnova zullen enkele groepen voor hun trainingen naar Voorburg verhuizen. In de huidige planning zullen dat zijn: de selectiegroep, de turngroep dames12+ en de springgroep.
Voor de overige groepen geldt dat zij in elk geval in de huidige locaties in Leidschendam blijven.

Hoogvliet plaatjesactie
Supermarkt Hoogvliet bestaat in 2018 50 jaar.
Onderdeel van de jubileumviering is de sportheldenplaatjesactie.
Afgelopen najaar zijn kinderen van onze vereniging gefotografeerd. Er zijn ook groeps- en actiefoto’s gemaakt. Deze worden gepubliceerd in een prachtig plaatjesalbum.
De distributie van de individuele foto’s van de kinderen gebeurt in het filiaal van de supermarkt aan het Damplein.
Wanneer de actie van start gaat, zullen wij u hierover verder informeren.

Voorjaarskamp
Het voorjaarskamp voor de jeugd staat dit jaar gepland voor het weekend van
8, 9 en 10 juni.
We gaan dit jaar naar ’t Kraanven in Loon op Zand.
Onze leiding is al druk bezig met de voorbereiding.

Onderlinge wedstrijden
De onderlinge wedstrijden zullen dit jaar worden gehouden op zondag 22 april.
Plaats van handeling is als gebruikelijk Sporthal de Fluit.
Wij hopen op een grote opkomst van kinderen en belangstellende ouders.

Instagram
Gymnova is, behalve op facebook, ook te vinden op instagram:
https://www.instagram.com/gymnovagymnastiek

Wilt u verdere informatie: schrijft u dan naar info@gymnovagym.nl