De meest recente Nieuwsbrief

Er is een extra Nieuwsbrief per begin mei 2020:


Lees de tekst van de extra nieuwsbrief “SITUATIE IN VERBAND MET CORONA” van mei 2020 met daarin:

 • Lessen vanaf 11 mei
 • Volwassenlessen
 • Kamp
 • Geplande evenementen

Extra Nieuwsbrief: mei 2020


De  Nieuwsbrief van januari 2020 met de onderwerpen:

 • Contributies per 1 januari 2020 e.d.
 • Ooievaarspas
 • Opzeggingen
 • Turnkleding
 • Vertrouwenspersoon
 • SponsorKliks
 • Instagram
 • Nieuws van Gymnova in de toekomst

(Voor de liefhebber: de Nieuwsbrief_2020 (pdf) als de “papieren versie”;
per 31-01-2020 iets verbeterd).

nieuwsbrief
Gymnova-Gymnastiek

Gymnastiek / Turnen / Springen / Aerobics

Contributieverhoging
In de Algemene Ledenvergadering van 28 mei 2019 is toestemming voor de verhoging van de contributies per 1-1-2020 gegeven.

In 2019 heeft Gymnova controle gekregen van de belastingdienst met betrekking tot de beloning van onze trainers. Als gevolg hiervan zijn extra lasten voor ons ontstaan.
Een verhoging van de contributie was noodzakelijk om deze gevolgen te ondervangen.
Tevens is er sprake van stijging van de bijdrage aan de KNGU, en van de verhoging van de zaalhuurprijs door de gemeente.

Contributies per 1 januari 2020

De contributies voor 2020 zijn als volgt:

JeugdUurPer kwartaalPer jaar
Gymnastiek/turnen1€ 46,00€ 184,00
Ouder en kindgym1€ 46,00€ 184,00
Springen1,5€ 57,25€ 229,00
Dames 12+2€ 67,00€ 268,00
VolwassenenUurPer kwartaalPer jaar
Lessen1€ 48,25€ 193,00

Bij het volgen van een tweede (en eventueel derde les) wordt een korting verleend van 33 1/3 %.
Datzelfde geldt voor een 3e lid van het gezin.
De korting wordt verleend op de goedkoopste les.

Ooievaarspas
Ook in 2020 kunt u gebruik maken van de Ooievaarspas.
Hierdoor zijn kortingen mogelijk van 50% voor de volwassenen en 100% voor de jeugd van 4 tot 17 jaar.
Maar let op:
Wij moeten uw pasgegevens in de computer opslaan en doorgeven aan de gemeente.
Dit moet gebeuren bij aanvang van het lidmaatschap en vervolgens moet elk jaar vanaf juli de pas worden gescand.
Daarom is het nodig dat u met uw pas naar ons toekomt om deze door de computer te laten inlezen.
Het is dus niet mogelijk om een kopie van uw pas aan ons te geven.
Als de pas niet door ons wordt ingelezen, kan door ons geen korting worden verstrekt en moet dus het volledige bedrag worden betaald.
Voor vragen hierover kunt u terecht bij Marion van Zweeden, tel. 06-15168454

Opzeggingen
Opzeggingen zijn alleen schriftelijk mogelijk per e-mail info@gymnovagym.nl

Turnkleding
Voor de aanschaf van turnkleding dient u contact op te nemen met Jaime Stapel. Zij is bereikbaar via e-mail jaime@gymnovagym.nl
Bij deelname aan de Onderlinge wedstrijden en andere evenementen van Gymnova is het turnpakje verplicht.

Vertrouwenspersoon
Gymnova heeft sinds enkele jaren een vertrouwenspersoon.

Degene die de afgelopen jaren die functie heeft vervuld is daarmee gestopt.
Wij zijn op zoek naar een opvolg(st)er.

Het doel is opvangen, adviseren en begeleiden van ouders, kinderen, volwassen leden en medewerkers die een luisterend oor nodig hebben of last ervaren van ongewenste omgangsvormen binnen Gymnova. Het kunnen natuurlijk ook andere zaken zijn die moeilijk zijn te bespreken. Of ideeën, suggesties die via de vertrouwenspersoon bij bestuur of leiding kunnen worden aangekaart.
Alle gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk en gesprekken met bestuur zullen pas plaatsvinden na toestemming van de ouder of medewerker.
Als u belangstelling heeft voor deze functie verzoeken wij u dit kenbaar te maken via ons e-mailadres info@gymnovagym.nl of te bellen met Stefan Jong 06-15623937.

SponsorKliks
Help Gymnova met “SponsorKliks”:
Elke aankoop bij een van de aangesloten bedrijven levert Gymnova een commissie op terwijl je zelf dezelfde prijs betaalt, het kost je dus niets extra.
Zie onze website. (webred: SponsorKliks)

Instagram
Gymnova is, behalve op facebook, ook te vinden op Instagram. https://www.instagram.com/gymnovagymnastiek

Nieuws van Gymnova in de toekomst
In de toekomst zullen we er vaker voor kiezen om via de mail te communiceren. Dit scheelt een hoop papier en werk. Deze nieuwsbrief zal ook per mail worden verstuurd. Graag horen we als het e-mailadres niet juist is of u geen mail van ons wenst te ontvangen. We zullen hier dan zoveel mogelijk rekening mee houden.

Wilt u verdere informatie: schrijft u dan naar info@gymnovagym.nl of kijk op www.gymnovagym.nl (webred: de website waar u nu bent).