Agenda

Gegevens over wedstrijden, kamp, vergaderingen, feesten enzovoorts vindt u bij evenementen .
Ook vakanties zijn in “evenementen” opgenomen.
Daarnaast zijn er de reguliere lesroosters: het rooster-jeugd en het rooster-volwassenen.
Afwijkingen op de lesroosters als extra lessen; tijdelijk gewijzigde lestijden of uitvallende lessen worden onder “Nieuws” gemeld.
Tip:
Kijk vooral rond vakanties voorafgaand aan een les nog eerst even bij “Nieuws” op deze site.

Voor uw gemak volgt hier in tabelvorm een overzicht van de vakanties en de bijzondere dagen:
Vakanties: (Bron; regio: Midden)

2019 – 2020 Van   Tot
Herfst­va­kan­tie 19-10-2019 t/m 27-10-2019
Kerst­va­kan­tie 21-12-2019 t/m 5-1-2020
Voor­jaars­va­kan­tie 22-2-2020 t/m 1-3-2020
Mei­va­­kan­tie 25-4-2020 t/m 3-5-2020
Zomer­va­­ka­n­tie 18-7-2020 t/m 30-8-2020

Bijzondere dagen:

2019 – 2020  
2e Paasdag
13-04-2020
Koningsdag 27-04-2020
2e Pinksterdag 01-06-2020

Tijdens bovengenoemde data gaan de lessen niet door.
*De trainingen van de selectie gaan tijdens va­kan­ties wel gewoon door. Met uitzondering van de zomerva­kan­tie.