Agenda

Gegevens over wedstrijden, kamp, vergaderingen, feesten enzovoorts vindt u bij evenementen .
Ook vakanties zijn in “evenementen” opgenomen.
Daarnaast zijn er de reguliere lesroosters: het rooster-jeugd en het rooster-volwassenen.
Afwijkingen op de lesroosters als extra lessen; tijdelijk gewijzigde lestijden of uitvallende lessen worden onder “Nieuws” gemeld.
Tip:
Kijk vooral rond vakanties voorafgaand aan een les nog eerst even bij “Nieuws” op deze site.

Voor uw gemak volgt hier in tabelvorm een overzicht van de vakanties en de bijzondere dagen:
Vakanties:

2018 – 2019
Herfst­va­kan­tie 22-10-2018 t/m 26-10-2018
Kerst­va­kan­tie 24-12-2018 t/m 06-01-2019
Voor­jaars­va­kan­tie 25-02-2019 t/m 03-03-2019
Mei­va­­kan­tie 22-04-2019 t/m 05-05-2019
Zomer­va­­ka­n­tie 22-07-2019 t/m 30-08-2019

Bijzondere dagen:

2018 – 2019
2e Paasdag
22-04-2019
Koningsdag 27-04-2019
2e Pinksterdag 10-06-2019

Tijdens bovengenoemde data gaan de lessen niet door.
*De trainingen van de selectie gaan tijdens va­kan­ties wel gewoon door. Met uitzondering van de zomerva­kan­tie.