Agenda

Gegevens over wedstrijden, kamp, vergaderingen, feesten enzovoorts vindt u bij evenementen .
Ook vakanties zijn in “evenementen” opgenomen.
Daarnaast zijn er de reguliere lesroosters: het rooster-jeugd en het rooster-volwassenen.
Afwijkingen op de lesroosters als extra lessen; tijdelijk gewijzigde lestijden of uitvallende lessen worden onder “Nieuws” gemeld.
Tip:
Kijk vooral rond vakanties voorafgaand aan een les nog eerst even bij “Nieuws” op deze site.

Voor uw gemak volgt hier in tabelvorm een overzicht van de vakanties en de bijzondere dagen:
Vakanties:

2017 – 2018
Herfst­va­kan­tie 14-10-2017 t/m 22-10-2017
Kerst­va­kan­tie 23-12-2017 t/m 07-01-2017
Voor­jaars­va­kan­tie 24-02-2018 t/m 04-03-2018
Mei­va­­kan­tie 28-04-2018 t/m 13-05-2018
Zomer­va­­ka­n­tie 14-07-2018 t/m 26-08-2018

Bijzondere dagen:

2017 – 2018
2e Paasdag
02-04-2018
Koningsdag 27-04-2018
2e Pinksterdag 21-05-2018

Tijdens bovengenoemde data gaan de lessen niet door.
*De trainingen van de selectie gaan tijdens va­kan­ties wel gewoon door. Met uitzondering van de zomerva­kan­tie.