Grote-Vakantie Volwassenen extra sport 2018

Leuk! Gymnova heeft het voornemen u gelegenheid te geven ook in de zomervakantie uw conditie op peil te houden.
Dit kan door deel te nemen aan “extra sport”: voortzetting van de dinsdag-Total-Body-Workout in de zomervakantie.
Deze extra sport vindt alleen plaats bij voldoende deelname.
(Kijk hiervoor op de pagina met inschrijvingen tot nu toe.)
Deze extra sport is op de hiervoor gebruikelijke plaats/tijd (Oude Bleijk 2 / 19:30h).
Door invullen van het formulier geeft u aan op welke data u verwacht hieraan deel te nemen.
Hiermee maakt u het voor Gymnova mogelijk in te schatten op welke dagen het verantwoord is deze activiteit te organiseren.
Bij deelname betaalt u per keer € 2,50 (uitleg bedrag) “aan de zaal”.
U kunt onderstaand formulier invullen tot en met 1 juli 2018.
Zo snel mogelijk nadat de zaal voor een aantal avonden is gehuurd ontvangt u daarover een e-mail en volgt een nieuwsbericht op deze website over de avonden waarop extra wordt gesport.
Ook niet-Gymnova-leden worden uitgenodigd zich aan te melden.
Na inzending kunt u – als meer bekend is – uw inzending nog wijzigen.