Wedstrijden

De laatste onderlinge wedstrijden waren op zondag 2 april 2017;
z
ie: de foto’s op deze site.


De onderlinge wedstrijden van 2018 vinden plaats op 27 mei 2018.

Meer weten en/of aanmelden: Lees de – ook in de zaal uit te delen/uitgedeelde brief: OW brief uitnodiging
LET OP: de uiterlijke inleverdatum is 25 maart 2018!!


De tekst van de brief vindt u hier:

Onderlinge wedstrijden Gymnova

Beste turn(st)ers, ouders/verzorgers,
Later dan gebruikelijk, namelijk op zondag 27 mei 2018 vinden de onderlinge wedstrijden van Gymnova plaats.
Dit zijn de traditionele wedstrijden waarbij onze leden vanaf 6 jaar kunnen strijden voor medailles en wisselbekers en aan hun ouders kunnen laten zien wat ze geleerd hebben.
In hun eigen groepen zijn de kinderen hiervoor nu al aan het trainen.
De verplaatsing is het gevolg van het feit dat een aantal kinderen en leiding in april zijn betrokken bij wedstrijden van de KNGU en daardoor niet bij ons aanwezig kunnen zijn.
Met onderstaand strookje kunt u uw kind inschrijven voor de onderlinge wedstrijden. Dit strookje moet ingeleverd worden bij de leiding.
Het niveau waarop uw kind meedoet wordt door de leiding bepaald. De bijbehorende oefenstof zal de lessen voorafgaand aan de onderlinge wedstrijden worden geoefend.
De onderlinge wedstrijden zullen worden gehouden in Sporthal de Fluit (Fluitpolderplein 3, 2262ED Leidschendam).
Op onze website www.gymnovagym.nl vindt u te zijner tijd meer informatie over o.a. de dagindeling. U/uw kind ontvangt van ons persoonlijk bericht over het tijdstip waarop zij/hij de wedstrijd moet turnen.
Mochten er nog vragen zijn die niet beantwoord worden in deze brief of op de website, stuurt u dan een e-mail naar ow2018@gymnovagym.nl. of informeer bij de leiding.
Wij hopen op een sportieve dag met veel deelnemers.

Met vriendelijke groet,
Organisatie Onderlinge Wedstrijden 2018

Gymnova is ook op facebook en instagram

Ja, mijn kind doet mee aan de onderlinge wedstrijden 2018!
Zelf invullen:
Voor- en achternaam:
……………………………………………………………………….
Geboortedatum: ……/……./…… J/M
Uiterlijke inleverdatum is 25 maart 2018!!


Voor de leiding:
Naam leiding:
Lesdag:
Lestijd:
Niveau: