Contributies

Jeugd: Contributies 2020

JeugdUurPer kwartaalPer jaar
Gymnastiek/turnen1€ 46,00€ 184,00
Ouder en kindgym1€ 46,00€ 184,00
Voorheen: Springen1,5€ 57,25€ 229,00
Dames 12+2€ 67,00€ 268,00

Selectie: contributies 2019

Selectie (Zie **)Uren-
totaal
Per kwartaalPer jaar
Voorselectie 6 t/m 8 jaar3,5€ 105,00€ 420,00
A-selectie onderbouw6€ 180,00€ 720,00
B-selectie onderbouw4€ 120,00€ 480,00
A-selectie bovenbouw6€ 180,00 € 720,00
B-selectie bovenbouw4€ 120,00€ 480,00
18+ selectie3,5€ 105,00€ 420,00
VolwassenenUurPer kwartaalPer jaar
Lessen1€ 48,25€ 193,00

Bovenstaande contributies zijn inclusief de KNGU bijdrage.
Voor vragen over contributies kunt u terecht bij Marion van Zweeden, tel. 06-15168454

 * OPMERKINGEN:

Bij het volgen van een tweede (en eventueel derde les) wordt een korting verleend van 33 1/3 %.
Datzelfde geldt voor een 3e lid van het gezin.
De korting wordt verleend op de goedkoopste les.

Gymnova is Ooievaarspas aanbieder. In samenwerking met de gemeente bieden wij mensen met een laag inkomen de mogelijkheid met korting lid te worden. Dit kan met de Ooievaarspas.
De Ooievaarspas is aan te vragen via: www.lv.nl/ooievaarspas .

Ooievaarspas
Ook in 2020 kunt u gebruik maken van de Ooievaarspas.
Hierdoor zijn kortingen mogelijk van 50% voor de volwassenen en 100% voor de jeugd van 4 tot 17 jaar.
Maar let op:
Wij moeten uw pasgegevens in de computer opslaan en doorgeven aan de gemeente.
Dit moet gebeuren bij aanvang van het lidmaatschap en vervolgens moet elk jaar vanaf juli de pas worden gescand.
Daarom is het nodig dat u met uw pas naar ons toekomt om deze door de computer te laten inlezen.
Het is dus niet mogelijk om een kopie van uw pas aan ons te geven.
Als de pas niet door ons wordt ingelezen, kan door ons geen korting worden verstrekt en moet dus het volledige bedrag worden betaald.
Voor vragen hierover kunt u terecht bij Marion van Zweeden, tel. 06-15168454

Meer in het algemeen over deze pas; zie:  Ooievaarspas (pdf)

** OPMERKINGEN bij Selectieturnen
(Per nov. 2018):

Groepen, lestijden en contributie:

In “Rooster Jeugd” staan de lestijden per groep;
hierboven de contributie die daarbij hoort.
Zowel bij de onderbouw als bij de bovenbouw geldt dat de A- en de B-selectie gelijktijdig trainen.
De A-selecties trainen extra op de zaterdag.
Bij het in gebruik nemen van de nieuwe turnhal is het aantal trainingsuren uitgebreid. Verder brengt een nieuwe turnhal kosten met zich mee. Om deze redenen moest ging de contributie omhoog.
De hierboven aangegeven contributie is exclusief KNGU-bijdrage en wedstrijdgeld.

KNGU-bijdrage: Deze verandert niet als gevolg van het selectieturnen. De KNGU-bijdrage is voor recreatie- en wedstrijdturners gelijk.
Wedstrijdgeld: Selectieturnsters doen mee aan de wedstrijden die worden georganiseerd door de KNGU. Hiervoor betaal je inschrijfgeld: afhankelijk van je leeftijd van ongeveer € 8 tot € 12 euro per wedstrijd. De wedstrijden vinden vrijwel altijd in de weekenden plaats. Enkele keren zullen wij ook deelnemen aan andere wedstrijden.

Opzeggingen

Het lidmaatschap loopt tenminste een half jaar.
Daarna kunt u per kwartaal opzeggen doch uiterlijk 2 weken voor het begin van het nieuwe kwartaal.

De opzegging dient uitsluitend schriftelijk te geschieden via email: info@gymnovagym.nl of telefonisch:

Voor de jeugd:
Marjet Meijer: ( 06-14190129, na 19.00 uur).

Voor de volwassenen:
Jacqueline Schouten: ( 070 – 3278172 ; bij antwoordapparaat: graag telefoonnummer vermelden waarop u wilt worden teruggebeld).