Contributies

Contributies per 1 januari 2018

De contributies voor 2017 zijn als volgt:

Jeugd Per kwartaal Per jaar
Gymnastiek/turnen € 42,10
€ 168,40
Ouder en kindgym € 42,10
€ 168,40
Springen (1,5 uur) € 53,00
€ 212,00
Dames 12+ (2 uur) € 62,55
€ 250,20
Selectie (2,5 uur) € 79,90
€ 319,60
Volwassenen Per kwartaal Per jaar
Lessen (1 uur) € 44,30
€ 177,20

Bij het volgen van een tweede (en eventueel derde les) wordt een korting verleend van 33 1/3 %.
Datzelfde geldt voor een 3e lid van het gezin.
De korting wordt verleend op de goedkoopste les.

Ooievaarspas.

GyLogo Ooievaarspasmnova is Ooievaarspas aanbieder. In samenwerking met de gemeente bieden wij mensen met een laag inkomen de mogelijkheid met korting lid te worden. Dit kan met de Ooievaarspas. De Ooievaarspas is aan te vragen via: www.lv.nl/ooievaarspas .

Met deze pas zijn kortingen mogelijk van 50% voor de volwassenen en 100% voor de jeugd.
Maar let op:
Wij moeten uw pasgegevens in de computer opslaan en doorgeven aan de gemeente.
Daarom is het nodig dat u met uw pas naar ons toekomt om deze door de computer te laten inlezen.
Het is dus niet mogelijk om een kopie van uw pas aan ons te geven.
Als de pas niet door ons wordt ingelezen kan door ons geen korting worden verstrekt en moet dus het volledige bedrag worden betaald.
Voor vragen hierover kunt u terecht bij Marion van Zweeden, tel. (070) 317 71 10

Meer in het algemeen over deze pas; zie:  Ooievaarspas (pdf)

Opzeggingen

Het lidmaatschap loopt tenminste een half jaar.
Daarna kunt u per kwartaal opzeggen doch uiterlijk 2 weken voor het begin van het nieuwe kwartaal.
Opzeggingen zijn alleen schriftelijk mogelijk:

  • per mail naar info@gymnovagym.nl of
  • bij de ledenadministratie:
    Volwassenen: Jacqueline Schouten, Putterlaan 11, 2261 EM Leidschendam
    Jeugd: Marian Willekes, Prins Bernardlaan 13B, 2264 CA Leidschendam

Telefonisch opzeggen is niet mogelijk;
telefonisch contact wel; zie: “Contact“.