Contributies

Contributies 2018

JeugdUurPer kwartaalPer jaar
Gymnastiek/turnen1€ 42,10
€ 168,40
Ouder en kindgym1€ 42,10
€ 168,40
Springen1,5€ 53,00€ 212,00
Dames 12+2€ 62,55€ 250,20
Selectie (Zie **)Uren-
totaal
Per kwartaalPer jaar
Voorselectie 6 t/m 8 jaar3,5€ 105,00€ 420,00
A-selectie onderbouw6€ 180,00€ 720,00
B-selectie onderbouw4€ 120,00€ 480,00
A-selectie bovenbouw6€ 180,00€ 720,00
B-selectie bovenbouw4€ 120,00€ 480,00
18+ selectie3,5€105,00€ 420,00
VolwassenenUurPer kwartaalPer jaar
Lessen1€ 44,30
€ 177,20

 * OPMERKINGEN:

Bij het volgen van een tweede (en eventueel derde les) wordt een korting verleend van 33 1/3 %.
Datzelfde geldt voor een 3e lid van het gezin.
De korting wordt verleend op de goedkoopste les.

Gymnova is Ooievaarspas aanbieder. In samenwerking met de gemeente bieden wij mensen met een laag inkomen de mogelijkheid met korting lid te worden. Dit kan met de Ooievaarspas.
De Ooievaarspas is aan te vragen via: www.lv.nl/ooievaarspas .

Met deze pas zijn kortingen mogelijk van 50% voor de volwassenen en 100% voor de jeugd.
Maar let op:
Wij moeten uw pasgegevens in de computer opslaan en doorgeven aan de gemeente.
Daarom is het nodig dat u met uw pas naar ons toekomt om deze door de computer te laten inlezen.
Het is dus niet mogelijk om een kopie van uw pas aan ons te geven.
Als de pas niet door ons wordt ingelezen kan door ons geen korting worden verstrekt en moet dus het volledige bedrag worden betaald.
Voor vragen hierover kunt u terecht bij Marion van Zweeden, tel. (070) 317 71 10

Meer in het algemeen over deze pas; zie:  Ooievaarspas (pdf)

** OPMERKINGEN bij Selectieturnen (Per nov. 2018):

Groepen, lestijden en contributie.

In “Rooster Jeugd” vind je de lestijden per groep;
hierboven de contributie die daarbij hoort.
Als je goed in het rooster kijkt, dan zie je dat de onderbouw van zowel de A- als B-selectie gelijktijdig trainen. De A-selectie traint extra op de zaterdag.
Omdat het aantal trainingsuren wordt uitgebreid en vanwege de kosten die een nieuwe turnhal met zich meebrengt, ging de contributie omhoog.
De hierboven aangegeven contributie is exclusief KNGU-bijdrage en wedstrijdgeld.

KNGU-bijdrage: Deze verandert niet als gevolg van het selectieturnen. De KNGU-bijdrage is voor recreatie- en wedstrijdturners gelijk.
Wedstrijdgeld: Selectieturnsters doen mee aan de wedstrijden die worden georganiseerd door de KNGU. Hiervoor betaal je inschrijfgeld: afhankelijk van je leeftijd van ongeveer € 8 tot € 12 euro per wedstrijd. De wedstrijden vinden vrijwel altijd in de weekenden plaats. Enkele keren zullen wij ook deelnemen aan andere wedstrijden.

Opzeggingen

Het lidmaatschap loopt tenminste een half jaar.
Daarna kunt u per kwartaal opzeggen doch uiterlijk 2 weken voor het begin van het nieuwe kwartaal.
Opzeggingen zijn alleen schriftelijk mogelijk:

per mail naar info@gymnovagym.nl of

  • bij de ledenadministratie:
    Volwassenen: Jacqueline Schouten, Putterlaan 11, 2261 EM Leidschendam
    Jeugd: <Vacature>

Telefonisch opzeggen is niet mogelijk;
telefonisch contact wel; zie: “Contact“.