Turnkleding_

De Gymnova-regels/adviezen op het gebied van de turnkleding zijn momenteel door diverse oorzaken (als ontwikkelingen bij leveranciers en samenwerking met andere verenigingen) nogal aan verandering onderhevig.
Het is daarom aanbevolen voorafgaand aan de aanschaf van turnkleding even nadere inlichtingen in te winnen.
Al u nadere inlichtingen vraagt, vermeld dan a.u.b. even wat voor kleding het betreft: recreatie, wedstrijd of selectie-kleding.

Nadere inlichtingen: info@gymnovagym.nl