Website

Voor meldingen over de website:
email naar: Webmaster (webmaster@gymnovagym.nl); of
bel: (070) 320 14 85.

Over www.Gymnova.nl en www.GymnovaGYM.nl :
Onder de naam Gymnova was een viertal verenigingen actief: Gymnastiek, Volleybal, Basketball en Zaalvoetbal. Via www.Gymnova.nl komt u op een site die naar de sites van de huidige verenigingen verwijst. Door daar op het turn-icoon te klikken komt u op www.GymnovaGYM.nl (deze site) terecht.

GymnovaNL

Disclaimer

De informatie op deze website wordt door Gymnova met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd worden voorkomen. De informatie op deze website is informatief van aard. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie.

Gymnova aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of voor schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Deze website van Gymnova bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Gymnova worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor onze doelgroep. Gymnova geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Gymnova garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logos, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Gymnova, tenzij anders vermeld.

De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande  toestemming van Gymnova niet toegestaan.